Skip to content

SYMPATYCZNY

Koktajl bezalkoholowy wg pomysłu barmana

słodki / kwaśny / wytrawny / gorzki / ostry

20 zł

SYMPATHETIC

Non-alcoholic cocktail according to the bartender’s idea

sweet / sour / dry / bitter / spic

20 PLN

 

Do stolików powyżej 5 osób doliczamy serwis 10%